Naše historie je psaná od roku 1379 mapa Plzeňský kraj

 

 

ROZPOČET  roku 2010:

Příjmy                                                                            

       Plán  

(v tis. Kč)       

Skutečnost

(v tis. Kč)

Daňové příjmy

2 418

 

Nedaňové příjmy

696

 

Kapitálové příjmy

15

 
Dotace

89

 
Celkem

3 218

 

Výdaje                                                                            

       Plán 

(v tis. Kč)         

Skutečnost

(v tis. Kč)

tř. 1 - lesnictví

420

 

tř. 2 - silnice oprava, údržby

100

 

     - dopravní obslužnost

 20

 

     - pitná voda, odpadní voda

700

 

     - ostatní

24

 

tř. 3 - školství

170

 

     - knihovny, kultura

106

 

     -  bytové hospodářství

150

 

     -  veřejné osvětlení

120

 

     - pohřebnictví

10

 

     - odpadové hospodářství

230

 
     - vzhled obce a veřejná zeleň

 70

 

     - ostatní

10

 

tř. 4 - pečovatelská služba

4

 

tř. 5 - požární ochrana

80

 

tř. 6 - zastupitelské orgány

265

 

       - činnost místní správy

739

 

Celkem

3 218