Naše historie je psaná od roku 1379 mapa Plzeňský kraj

 

 

ROZPOČET  roku 2018:

Příjmy                                                                            

       Plán  

(v tis. Kč)       

Skutečnost

(v tis. Kč)

Daňové příjmy 4 789

 

Nedaňové příjmy 1 038

 

Kapitálové příjmy 20  
Dotace 3 055  
Celkem 8 902  

Výdaje                                                                            

       Plán 

(v tis. Kč)         

Skutečnost

(v tis. Kč)

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
   

 

   

 

   

 

tř. 5 - běžné výdaje

4 028

 

tř. 6 - kapitálové výdaje

4 874

 

       

 

 

Celkem

8 902