Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o zajištění pořádku a čistoty v obci

17.03.1993

Vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

28.07.1996

Vyhláška o místních poplatcích

zrušena

Vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

23.02.1999

Vyhláška o vytvoření "FRB" na území obce Černíkov a jeho použití

25.08.2000

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Černíkov (Vyhláška ÚP1.jpg,ÚP2.jpg,ÚP3.jpg,ÚP4.jpg,ÚP5.jpg,ÚP6.jpg,ÚP7.jpg,ÚP8.jpg,ÚP9.jpg)

01.06.2000

Požární řád

13.05.2002

Zrušení vyhlášky o příspěvku na provoz MŠ

28.05.2003

Vyhláška o aktualizaci územního plánu

17.01.2003

Řád pohřebiště.pdf        20.09.2004

Nařízení - hřbitov Slavíkovice, služby spojené s nájmem -2014.pdf

7.4.2014

Vyhláška ÚP 1.2005 aktualizace.doc

6. 7. 2005

OZV 1/2017 - školský obvod MŠ Úsilov.pdf
OZV 2/2017 - školský obvod ZŠ Koloveč.pdf

 4. 8. 2017
4. 8. 2017

OZV 1/2020 - o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2021

OZV 2/2020- zrušení vyhlášky za lázeňský pobyt.pdf 14. 7. 2020

OZV 3/ 2020 - Zrušení vyhlášky z ubytovací kapacity.pdf

14. 7. 2020

 OZV 1.2021 o MP ze vstupného.pdf

22. 4. 2021 

OZV 2.2021 o MP z pobytu.pdf

22. 4. 2021

OZV 3.2021 o MP za užívání veřejného prostranství.pdf

22. 4. 2021

OZV 4.2021 o MP za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

OZV 5.2021 o stanovení systému odpadového hospodářství  

Příloha OZV 5.2021

29.12.2021

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Usnesení ze 7. zasedání 11.12.2023.pdf

Usnesení ze 6. zasedání 20.11.2023 .pdf

Usnesení z 5. zasedání dne 28. 8. 2023 

Usnesení ze 4. zasedání dne 29. 5. 2023

Usnesení z 3. zasedání dne 13. 3. 2023

Usnesení z 2. zasedání dne 12. 12. 2022 

Usnesení z ustavujícího zasedání dne 24.10. 2022

Usnesení z 16. zasedání dne 19.9.2022

Usnesení z 15. zasedání dne 30. 5. 2022

Usnesení z 14. zasedání dne 28.3.2022

Usnesení z 13. zasedání dne  13.12.2021

Usnesení z 12. zasedání dne 22.11.2021

Usnesení z 11. zasedání  dne 28.6.2021

Usnesení z 10. zasedání dne 22.3.2021

 Usnesení ze 7. zasedání  dne 15. 6. 2020

Usnesení z  8.zasedání  dne 13. 8. 2020

Usnesení z 9.zasedání  dne 15. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení v současné době neprobíhá žádné výběrové řízení