Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o zajištění pořádku a čistoty v obci

17.03.1993

Vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

28.07.1996

Vyhláška o místních poplatcích

zrušena

Vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

23.02.1999

Vyhláška o vytvoření "FRB" na území obce Černíkov a jeho použití

25.08.2000

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Černíkov (Vyhláška ÚP1.jpg,ÚP2.jpg,ÚP3.jpg,ÚP4.jpg,ÚP5.jpg,ÚP6.jpg,ÚP7.jpg,ÚP8.jpg,ÚP9.jpg)

01.06.2000

Požární řád

13.05.2002

Zrušení vyhlášky o příspěvku na provoz MŠ

28.05.2003

Vyhláška o aktualizaci územního plánu

17.01.2003

Řád pohřebiště.pdf        20.09.2004

Nařízení - hřbitov Slavíkovice, služby spojené s nájmem -2014.pdf

7.4.2014

Vyhláška ÚP 1.2005 aktualizace.doc

6. 7. 2005

OZV 1/2017 - školský obvod MŠ Úsilov.pdf
OZV 2/2017 - školský obvod ZŠ Koloveč.pdf

 4. 8. 2017
4. 8. 2017

OZV 1/2020 - o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2021

OZV 2/2020- zrušení vyhlášky za lázeňský pobyt.pdf 14. 7. 2020

OZV 3/ 2020 - Zrušení vyhlášky z ubytovací kapacity.pdf

14. 7. 2020

 OZV 1.2021 o MP ze vstupného.pdf

22. 4. 2021 

OZV 2.2021 o MP z pobytu.pdf

22. 4. 2021

OZV 3.2021 o MP za užívání veřejného prostranství.pdf

22. 4. 2021

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

 Usnesení 7/2020 ze dne 15. 6. 2020

Usnesení 8/2020 ze dne 13. 8. 2020

Usnesení 9/2020 ze dne 15. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 16. zasedání dne 29. 3. 2018.pdf

Usnesení ze 17. zasedání dne 25. 6. 2018.pdf

Usnesení z 18. zasedání dne 24. 9. 2018.pdf

Usnesení z 1. zasedání dne 31. 10. 2018, ustavující.pdf

Usnesení z 2. zasedání dne 14. 12. 2018.pdf

 

 

Oznámenínejsou vloženy žádné dokumenty

Formuláře

 

Oznámení -užívání veřejného prostranství.doc

Žádost o povolení pokácení dřevin.doc

Přiznání k  poplatku ze  psů.doc

Poplatek z pobytu - ohlašovací povinnost.pdf

Poplatek z pobytu - vyúčtování.pdf

Poplatek ze vstupného - oznámení o konání akce.pdf

Poplatek ze vstupného - vyúčtování.pdf

Hřbitov - Evidence mrtvých-pohřbených.doc

Výběrová řízenív současné době neprobíhá žádné výběrové řízení