Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o zajištění pořádku a čistoty v obci

17.03.1993

Vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

28.07.1996

Vyhláška o místních poplatcích

zrušena

Vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

23.02.1999

Vyhláška o vytvoření "FRB" na území obce Černíkov a jeho použití

25.08.2000

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Černíkov (Vyhláška ÚP1.jpg,ÚP2.jpg,ÚP3.jpg,ÚP4.jpg,ÚP5.jpg,ÚP6.jpg,ÚP7.jpg,ÚP8.jpg,ÚP9.jpg)

01.06.2000

Požární řád

13.05.2002

Zrušení vyhlášky o příspěvku na provoz MŠ

28.05.2003

Vyhláška o aktualizaci územního plánu

17.01.2003

OZV č. 5/2003 poplatek vstupné.pdf

zrušena

OZV č. 7/2003 poplatek veřejné prostranství.pdf

01.01.2004

Řád pohřebiště.pdf        20.09.2004

Nařízení - hřbitov Slavíkovice, služby spojené s nájmem -2014.pdf

7.4.2014

Vyhláška ÚP 1.2005 aktualizace.doc

6. 7. 2005

 OZV č. 2/2013 o MP za lázeňský a rekreační pobyt.pdf zrušena
OZV č. 1/2013 o MP ze psů.pdf zrušena
OZV č. 4/2013 o MP z ubytovací kapacity.pdf zrušena

OZV č. 3/2013 o MP ze vstupného.pdf
OZV 1/2017 - školský obvod MŠ Úsilov.pdf
OZV 2/2017 - školský obvod ZŠ Koloveč.pdf

26. 7. 2013
4. 8. 2017
4. 8. 2017

OZV 1/2020 - o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2021

OZV 2/2020- zrušení vyhlášky za lázeňský pobyt.pdf 14. 7. 2020
OZV 3/ 2020 - Zrušení vyhlášky z ubytovací kapacity.pdf 14. 7. 2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

 

Usnesení z 7. zasedání ze dne 14. 3. 2016.pdf

Usnesení z 8. zasedání ze dne 30. 5. 2016.pdf

Usnesení z 9. zasedání ze dne 12. 9. 2016.pdf

Usnesení z 10. zasedání ze dne 16. 12. 2016.pdf

Usnesení z 11. zasedání ze dne 27. 3. 2017.pdf

Usnesení z 12. zasedání ze dne 28. 6. 2017.pdf

Usnesení ze 13. zasedání dne 2.10.2017.pdf

Usnesení ze 14. zasedání dne 6. 11. 2017.pdf

Usnesení z 15. zasedání dne 11.12.2017.pdf

Usnesení z 16. zasedání dne 29. 3. 2018.pdf

Usnesení ze 17. zasedání dne 25. 6. 2018.pdf

Usnesení z 18. zasedání dne 24. 9. 2018.pdf

Usnesení z 1. zasedání dne 31. 10. 2018, ustavující.pdf

Usnesení z 2. zasedání dne 14. 12. 2018.pdf

 

 

Oznámenínejsou vloženy žádné dokumenty

Formuláře

Čestné prohlášení k poplatku ze psů (důchodci).doc

Oznámení -užívání veřejného prostranství.doc

Žádost o povolení pokácení dřevin.doc

Přiznání k  poplatku ze  psů.doc

Oznamovací povinnost vstupné.doc

Hřbitov - Evidence mrtvých-pohřbených.doc

Výběrová řízenív současné době neprobíhá žádné výběrové řízení