Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dění v obci > Aktuality > Aktuality - archiv

Aktuality - archiv


Štítky:
2 Starší

Kontejnery na tříděný odpad

Datum konání: 1. 8. 2009 - 31. 8. 2009

Opětovně žádáme občany, aby udržovali pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad - plasty, papír a sklo. Zejména kolem kontejnerů na plast bývá nepořádek. Nelze zajistit výsyp kontejneru "ze dne na den", proto je-li kontejner již plný, neodkládejte plasty vedle kontejnerů, ale odpad si odneste zpět domů a počkejte, až bude kontejner vysypán. Prázdné PET lahve se musí "sešlápnout" a plasty, které neprojdou otvorem (poslední dobou jsou kolem kontejneru poházené prázdné kanystry, plast. židle aj.), se musí buď před vhozením do kontejneru rozřezat nebo musíte počkat na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který je prováděn 2x ročně (na jaře, na podzim).Sportovní aktivity

Datum konání: 1. 1. 2009 - 31. 1. 2009

Oznamujeme občanům, zájemcům o sport, že obec poskytuje zdarma sál kulturního domu v Černíkově pro místní občany za účelem provozování sportovních činností: každou neděli a úterý odpoledne se scházejí příznivci florbalu.Hřbitov Slavíkovice

Datum konání: 1. 11. 2008 - 30. 11. 2008

Oznamujeme všem nájemcům hrobových míst na hřbitově ve Slavíkovicích, že všichni ti, co mají písemně uzavřenu smlouvu o nájmu hrobového místa, že NÁJEM TRVÁ.
Smlouvy i složenky k úhradě na další období, většinou od 1.1.2009 - 31.12.2018, jsou v této době rozesílány poštou, místní občané mohou vše vyřídit přímo na našem úřadě.
Platba za služby spojené s nájmem hrobového místa zůstala stejná ve výši 350,-- Kč/1 hrobové místo/5 let. Platba za nájem hrobového místa je 3,-- Kč/m2/rok. Obě tyto částky budou vybrány současně v letošním roce až po podepsání smlouvy.Kdyňsko

Datum konání: 1. 5. 2008 - 31. 5. 2008

Informujeme občany o tom, že naše obec se spolupodílí na vydávání časopisu Kdyňsko. Občané, spolky i zájmové organizace, působící na území naší obce, mají proto možnost podávat sami příspěvky do tohoto časopisu o zajímavých událostech, o pořádaných akcích, o své činnosti apod. včetně fotografií.
Naše obec do všech domácností v naší obci distribuuje tento časopis zdarma.Označení nemovitostí čísly popisnými a evidenčními

Datum konání: 17. 7. 2007

Žádáme občany, aby si zkontrolovali,zda mají svoji nemovitost (včetně rekreačních domů) označenu buď číslem POPISNÝM nebo číslem EVIDENČNÍM!! Každý vlastník nemovitosti obdržel v minulosti (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby) smaltovanou tabulku s číslem popisným (červenobílou nebo modrobílou) nebo s číslem evidenčním (bílozelenou), kterou měl na nemovitost umístit poblíž vchodu do objektu tak, aby číslo bylo dobře viditelné a čitelné z veřejné komunikace. Pokud vlastník svoji nemovitost nemá označenu, žádáme ho, aby v co nejkratší době označení nemovitosti na svůj náklad provedl (zák. č. 128/2000 Sb., § 32)!
Číslo popisné nebo evidenční je na tabulce o rozměrech 15 x 10 cm, velikost arabských číslic 6 cm. Číslice jsou psány bílou barvou, podkladová tabulka s bílým rámečkem pro čísla popisná je tato: Černíkov + Rudoltice červená, Vílov + Slavíkovice + Nevděk modrá, pro čísla evidenční tato: všechny nemovitosti v celé obci, ve všech částech, mají podkladovou tabulku zelené barvy, číslice bílé barvy.Brožura o historii Obce Černíkov

Datum konání: 4. 12. 2004

Ku příležitosti udělení znaku obce byla vydána brožura o historii Obce Černíkov a všech jejích částí. Prodej této brožury byl zahájen na oslavách obce, které se konaly dne 4. 12. 2004. Brožuru je možné zakoupit i nyní v kanceláři OÚ Černíkov, cena 20,-- Kč.2 Starší